وکیل ارزان در مشهد

وکالت یکی از عقود مندرج در قانون مدنی است. وکالت در لغت به معنای امانت و اعتماد است. طبق ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را به عنوان نماینده خود برای انجام کاری تعیین می کند.

وکالت یکی از عقود مباح در قانون مدنی است، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ کند، در مورد وکالت نیز چنین است و هر وکیل یا موکلی در صورت تمایل می تواند وکالت را فسخ کند. نمی خواهم با وکیل ادامه دهم.وکیل هر زمان که بخواهد می تواند از وکالت استعفا دهد و موکل می تواند وکیل را عزل کند. ضمناً در صورت فوت، جنون یا جنون هر یک از وکیل و موکل، عقد وکالت مانند سایر عقود اعطایی مندرج در قانون مدنی باطل خواهد بود.

برای اطلاع از نظرات حقوقی و قضایی در زمینه های مختلف و نحوه فعالیت وکلا ی کارکشته در مشهد  مراجعه کنید.

بسیاری از وکلایک موکل می تواند چندین وکیل را برای رسیدگی به امور خود انتخاب کند. بسیاری از وکلا ممکن است به صورت اجتماعی یا مستقل کار کنند. موکل می تواند تعیین کند که اقدامات چند وکیل چگونه باید باشد و وکلا ملزم به رعایت خواسته موکل خود در این زمینه هستند.

فعالیت مستقل وکلا به این صورت است که هر وکیلی اختیار تصمیم گیری و اقدام خود را دارد و در این صورت وکیلی که زودتر از بقیه وکلا اقدام به وکالت و وکالت کرده است. او در حال نفوذ است.

قصور اجتماعی وکلا این است که همه وکلا باید در مورد پرونده وکالت تصمیم بگیرند و با جلب نظر و رضایت یکدیگر پرونده را انجام دهند و عمل یک وکیل به تنهایی بدون اطلاع و رضایت سایر وکلا مؤثر نخواهد بود.

در صورتی که موکل نحوه عمل چند وکیل را تعیین نکرده باشد باید به صورت اجتماعی عمل کند.

راههای انحلال وکالت

بنابراین امکان انحلال نمایندگی به یکی از طرق زیر وجود دارد

 1- فوت و جنون و جنون وکیل یا موکل. ممانعت موکل موجب بطلان عقد وکالت است مگر در مواردی که مانع از واگذاری اختیار نباشد. ضمناً سلب صلاحیت وکیل نیز موجب بطلان وکالت می شود مگر در مواردی که حجر مانع اقدام در وکالت نباشد.

2- عزل وکیل توسط موکل، موکل می تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند. مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در عقد شرط شده باشد و کلیه کارهایی که وکیل در حدود وکالت خود قبل از خبر عزل انجام می دهد برای موکل صحیح است.

3- استعفای وکیل پس از استعفای وکیل تا زمانی که معلوم باشد موکل با اذن او باقی است می تواند به آنچه وکالت کرده و کلیه امور حقوقی که در قرارداد وکالت انجام می دهد عمل کند. برای مشتری معتبر است.

4- مفقود شدن یا انجام وکالت در صورتی که وکالت در مورد معینی داده شده باشد یا عمل وکالت توسط وکیل انجام شده باشد پس از آن عقد وکالت منحل می شود. فسخ و اجرای وکالتنامه.

همچنین اگر مال وکیل تلف شود، مثلاً وکیل در بیع منزلی که مشخص شده متعلق به دیگری است یا وکیل در بیع جنسی که بر اثر تصادف تلف شده است، در این موارد. ، قرارداد وکالت به طور خودکار منحل می شود.